Hem

Bohuslän-Dals Ponnyförening bildades i december 2006.

 

Verksamheten är inriktad på att

 

- främja framtagandet av ungponnyer till fölbesiktning, 3-årstest och kvalitetsbedömning samt till vidare utveckling

 

- arrangera kurser och träningar i syfte att förbereda den unga ponnyn inför dessa aktiviteter, i egen regi eller i samarbete med annan förening, ridverksamhet och/eller tränare

 

- arrangera fölbesiktning, 3-årstest och kvalitetsbedömning i egen regi eller i samarbete med annan förening

 

- främja det totala antalet visade ungponnyer

 

Föreningen är till för

 

- alla ponnyintresserade

- ponnyuppfödare

- ponnyägare

- ponnyryttare

- ponnyutvecklare

- föräldrar till ryttare

- ridinstruktörer

- ridskolor

- ridanläggningar m fl

 

Föreningen bildades

 

- för att få tillgång till arrangemang som fölbesiktning, 3-årstest och kvalitetsbedömning på rimligt avstånd från ponnyägare och uppfödare

 

- för att öka utbudet av träningsmöjligheter inför dessa evenemang

 

- för att medverka till att fler väl förberedda ponnyer kommer ut till ryttare, för vidare utveckling

 

- för att skapa ett kontaktnät mellan sina medlemmar och intressenter